Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty.

Sklep fotonascianie.pl dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta towar był zgodny z jego oczekiwaniami. Jednakże Klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostawy przesyłki zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. ((Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827 z późn. Zmianami)

Zwracany towar należy odesłać przesyłką na własny koszt na adres: Drukarnia Creative Partner Sp. Zoo., ul. Sikorskiego 91, 35-304 Rzeszów. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@drukarniacreative.pl lub wysłać oświadczenie woli drogą pocztową na adres: Drukarnia Creative Partner Sp. Zoo., ul. Sikorskiego 91, 35-304 Rzeszów.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

 

 

………………………………………… …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

Drukarnia Creative Partner Sp. Zoo.

  1. Sikorskiego 91

35-304 Rzeszów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Zwrotu należnej z tytuły odstąpienia od umowy kwoty proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Bank: ………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku: ……………………………………………………………………………………..

………………………………….

/podpis konsumenta/ tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

 

Sklep drukarniacreative.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru + koszt najtańszej oferowanej przez sklep formy przesyłki. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki poniesiony prze klienta w momencie odsyłania zwracanego towaru.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. W przypadku, kiedy na zakup towaru została wystawiona faktura VAT, wraz ze zwrotem odpowiedniej kwoty zostanie wystawiona faktura korygująca. Faktura korygująca zostanie wysłana do klienta Pocztą Polską.

W przypadku, kiedy po otrzymaniu towaru klient zmieni zdanie co do koloru, rozmiaru, wzoru lub jakiejkolwiek z cech produktu, która może podlegać różnicowaniu, koszty wymiany (wysyłki w obie strony) towaru ponosi w całości klient.

Klient ma prawo do reklamowania zakupionego towaru w przypadku niezgodności towaru z umową. O niezgodności klient powinien poinformować pisemnie. Pisemne oświadczenie oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Drukarnia Creative Partner Sp. Zoo., ul. Sikorskiego 91, 35-304 Rzeszów.